Vi kan vinne 25 000 kroner!

Vi kan vinne 25 000 kroner!

Publisert av Nils Øyvind Bergset den 27.11.16. Oppdatert 25.03.17.

Bærum spellemannslag kan vinne inntil 25 000 kroner fra Asker- og Bærumsfondet til juniorsatsing og felekjøp! Stem på oss ved å sende kode BUD B2 til 2005 innen 8. desember 2016.


Slik er søknaden vi har sendt inn:


Bærum spellemannslag søker støtte til å utvikle juniorlaget gjennom å kjøpe inn feler og arrangere en sosial og faglig helgesamling for juniorene.

Bærum spellemannslag (BSL) er en organisasjon for utøvere på hardingfele stiftet i 1993. Laget har et høyt aktivitetsnivå og god rekruttering av unge utøvere på hardingfele i Bærum kommune og i regionen for øving.

Bærum spellemannslag øver på Eiksmarka skole hver tirsdag og har da egne øvinger for rekrutter, juniorer og voksne. Vi har medlemmer i alle aldre (7 til 85 år) fra Bærum, Oslo og omegn. Vi er det eneste hardingfelelaget i Osloområdet og gir et lavterskeltilbud til folkemusikkinteresserte. Laget har to musikalske ledere. De har utdannelse innen musikk og lærer lagets medlemmer å spille hardingfele, både spilleteknisk og med nytt repertoar, og bidrar til at vi kan opptre på ulike arenaer i lokalmiljøet og nasjonalt.


Hvert år deltar laget på Landskappleiken (”NM i folkemusikk”). Flere medlemmer deltar også på solokonkurranser. Laget deltar på Oslokappleiken, og Jørn Hilme-stemnet på Fagernes. For øvrig spiller vi minst fire dansespillkvelder i Nordahl Bruns gate i Oslo (Bygdelagssamskipnaden), vi gjør opptredener i regi av Bærum kommune, slik som St. Hans feiring på Høvikodden og Sandvika Byfest. Laget har også stilt på Oslo Musikkfest og har de siste par årene holdt en rekrutteringsdag på Norsk Folkemuseum. Dersom vi har mulighet, takker vi ja til forespørsler fra andre lag eller andre interesserte.

Det er kostbart å kjøpe seg hardingfele. En fele av god kvalitet kan koste alt fra 10 000,- til 40 000,-. Laget bruker derfor å kjøpe inn feler som så leies ut til medlemmene. For å kunne rekruttere nye medlemmer er laget derfor avhengig av å kjøpe inn stadig nye feler. Laget planlegger nå å kjøpe inntil 3 feler som kan være tilgjengelige for nye medlemmer av juniorlaget.

 

 

Per i dag øver juniorlaget til Bærum spellemannslag sammen bare en halvtime i uken, som en del av fellesøvingen til hele laget. Samspell mellom generasjonene er viktig og tar altså mest plass her, men vi ønsker å bygge opp juniorlaget både musikalsk og sosialt.

 

 

I et juniorspelemannslag er det kontinuerlig utskifting, fordi man bare kan være med til en er 18 år. Likevel er det viktig å få en sterk lagfølelse, og å ha det gøy sammen på og utenfor øving. Bærum spellemannslag vil derfor arrangere en helgesamling for juniorene. Det er tenkt at denne helgen skal legges til et lokale i nærheten av Bærum, og at alle bor og spiller sammen fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. De to faste instruktørene i laget vil stå for den faglige opplæringen og være med på det sosiale. Foreldre blir med for å hjelpe til. Det vil bli en form for konsert som deltakerne skal få høre på, enten en offentlig konsert eller ved bruk av krefter i laget. Dette skal gi ekstra inspirasjon.

 

 

Instruktørene vil lære ut nytt stoff og de vil jobbe med improvisasjon, for eksempel ved å teste ut ulike måter å akkompagnere hverandre enkelt og intuitivt på. I løpet av helga vil det også bli lagt inn et par danseøkter, siden mange av juniorene ikke har arenaer der de får danset folkedans til vanlig. Det er nyttig for felespillere å kunne danse litt, og i tillegg er det bra for det sosiale miljøet å gjøre ting sammen som ingen har gjort så mye av før.

 

 

Vi håper at innkjøp av flere feler og en slik inspirasjonshelg kan gjøre den fine juniortrenden ennå bedre, og at folk etter dette gleder seg mer til å være sammen og spille sammen på alle tirsdagsøvingene.