Innkalling til årsmøte tirsdag 11. februar 2020

Innkalling til årsmøte tirsdag 11. februar 2020

Publisert av Nils Øyvind Bergset den 25.01.20.

Innkalling til årsmøte i Bærum Spellemannslag

Dato og tid: tirsdag, 11. februar 2019, kl. 19.00

Sted: Musikkrom, Eiksmarka skole

 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner (2)
  4. Årsmelding for 2019
  5. Regnskap for 2019
  6. Budsjett for 2020, inkludert forslag til kontingentøkning for 2020.
  7. Aktivitetskalender/Arbeidsprogram 2020
  8. Innkomne saker
  9. Valg

 

 

Saker til styret sendes til baerumspellemannslag@gmail.com innen seinest 3. februar.