Bærum spellemannslag skriver lagshistorie

Bærum spellemannslag skriver lagshistorie

Publisert av Nils Øyvind Bergset den 02.10.18. Oppdatert 25.04.19.

Styret i Bærums spellemannslag har engasjert Johanne Flottorp til å intervjue medlemmer og skrive lagshistorien. Vi satser på å kunne presentere lagshistorien under jubileumskonserten på Riksscenen lørdag 24. november.

I løpet av 1992 og 1993 startet en gjeng med hardingfelespelemenn å spille sammen. 29. januar  1993 sender  Hallvard Kvåle brev til Einar Vestrheim, Arne Sigurd Haugen, Gunn Gausemel, Håkon Asheim og Svein Knoff om å samles i Bærum Spellemannslag på Kilentunet Grendehus på Fornebu. Han skriver:

«Me kan sitje trygt og godt på kvar sin haug, gni våre strengjer og slita våre bogehår og tykkja me er gjeve – kvar for oss. Under slike vilkår vert ikkje mykje bygt. Difor! Me samlast og set ut i livet ein gamal draum: Bærum Spellemannslag.»

Han avslutter med: «Me stemmer i H»

Hallvard Kvåle var en drivkraft og skrev informasjon til medlemmene som han kalte Scriptum. Utover våren gikk det ut melding om et første speleoppdrag fredag 7. mai på Sørkedalen Grendehus. Av det foreløpige repertoaret går det fram av de spiller: Vals etter Ola Okshovd, Beitostølsminner (vals), På Ulrikkens topp (reinlender), Heimreis frå brudlaup (reinlender), Gamal masurka, Bakkerud-polka,  Sigøynern (vals), Gamel-Ysten (vals), Knut-Iver-slåtten (reinlender), Masurka frå Voss, Hanguren (slengpolka) og Springpols frå Nordfjord.

28. november 1993 blir laget formelt stiftet. Svein Knoff, Hallvard Kvåle, Lars Stølen, Asle Tronrud, Arne Veiby og Einar Vestrheim var med. Øystein Berglund, Knut Skaar og Dag Øverøyen kunne ikke være tilstede.

 «Følgende vedtak vart gjort:

·         Namnet på laget er BÆRUM SPELLEMANNSLAG

·         Lagets adresse er som den til ein kvar tid sitjande leiar/formann

·         Medlemskontingent vart fastsett til kr 50,00 for året

·         Årsmøtet skal haldast kvart år i januar månad. D.v.s at første ordinære årsmøte vert i januar 1995

·         Generalforsamlinga vedtok samrøystes å slutte seg til Landslaget for Spelemenn sitt vedtektsforslag for lokallag, med får brigde.

·         Generalforsamlinga vedtok samrøystes å melde laget inn i Landslaget for Spelemenn. »

Hallvard Kvåle ble valgt til formann, Arne Veiby til kasserer, Svein Knoff til sekretær,  Einar Vestrheim til varamann, Lars Stølen til revisor og Asle Tronrud til musikalsk leder.

Styret har samlet inn arkivmateriale fra lagshistorien og har scannet det inn slik at det blir bevart. Har du noe spennende å fortelle fra lagshistorien eller bilder, så ta gjerne kontakt med styret.

Historieprosjektet har kommet i stand med støtte fra Stiftelsen for folkemusikk og folkedans.